Despre proiect


În perioada  decembrie 2013- iunie 2016, ProPark împreună cu Federația EUROPARC vor implementa proiectul “Creșterea oportunităților de educație în domeniul dezvoltării durabile pentru managerii de arii protejate din România”, proiect   finanțat de  DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt (German Federal Foundation Environment), cu suma de 102.758 euro, contribuția partenerilor fiind de 106.627 euro.

Proiectul are ca scop crearea mecanismelor și folosirea abordărilor inovative pentru creșterea transferului de  informație și cunoștințe către personalul din ariile protejate, cu privire la activitățile de conservare a naturii, importanța lor și modul în care ele ar trebui integrate în procesele de dezvoltare durabilă.

De ce am inițiat acest proiect?

Pentru că ne dorim îmbunătățirea nivelului de înțelegere a personalului din ariile protejate cu privire la rolul ariilor protejate, inclusiv a rețelei Natura 2000 în dezvoltarea durabilă prin combinarea sesiunilor de instruire  online cu cele fața în fața, organizate conform standardului ocupațional “ Specialist în Arii Protejate”.

Ce activități vor fi  implementate ?

 • Adaptarea curriculei și programului pentru ocupația  Specialist în Arii protejate pentru a permite combinarea sesiunilor online cu sesiunile față în față
 • Elaborarea materialelor de training pentru 12 module
 • Elaborarea materialelor de training pentru 14  module online
 • Organizarea și realizarea sesiunilor de training
 • Îmbunătățirea materialelor de curs

Proiectul va fi o oportunitate pentru creșterea capacității ProPark de a oferi instruire inovativă/ alternativă și instrumente de evaluare a competențelor pentru personalul din ariile protejate folosind sistemele informatice moderne.


Structură programe online


Arii protejate - elemente de bază

 • Prezentarea stării actuale a Naturii;
 • Motivele degradării;
 • Biodiversitatea – elemente de bază (ecosisteme, habitate, specii și metode de conservare);
 • Arii Protejate – istoric;
 • Schimbări de înțelegere / abordare a ariei protejate – de la protecție la conservare;
 • Arii protejate – definiții (IUCN și RO) și categorii de management.

Oportunități de finanțare

 • Introducere;
 • Ciclul de viață al unui proiect – inițiere, elaborare, implementare și finalizare/evaluare;
 • Finanțări în contextul ariilor protejate:
  • Analiza stadiului actual
  • Analiza nevoilor de dezvoltare
 • Instrumente necesare în accesarea de finanțări;
 • Analiza tipurilor de finanțări:
  • nerambursabile,
  • sponsorizări din partea companiilor,
  • finanțări din bugetul local(județean),
  • activități generatoare de venit
 • Implementare de proiecte finanțate;
 • Mituri în accesarea finanțărilor nerambursabile.

Managementul durabil al resurselor de apă

 • Planificarea strategică și actorii implicați în managementul resurselor de apă;
 • Importanța resurselor acvatice în contextul dezvoltării durabile;
 • Cercetarea și evaluarea sistemelor acvatice;
 • Principii și recomandări de management.

Managementul durabil al resursei cinegetice

 • Introducere tematică în managementul durabil al resursei cinegetice;
 • Despre faună/resurse cinegetice – valori, amenințări, cauze;
 • Principii și recomandări de management;
 • Planificare a managementului faunei/resurselor cinegetice;
 • Implicarea factorilor interesați în procesul de planificare.

Managementul durabil al pădurilor

 • Management forestier  - aspecte generale;
 • Amenajamentul silvic;
 • Tehnici silvice;
 • Certificarea în sistem FSC;
 • Arii Protejate – aspecte generale;
 • Pădurea și Schimbările climatice.

Managementul durabil al resurselor agricole

 • Importanța resurselor agricole pentru economie, societate și mediu;
 • Principii și recomandări de management pentru menținerea biodiversității;
 • Planificarea strategică în domeniu;
 • Abordarea integrată a planificării în domeniu.

Planificare strategică a resurselor naturale

 • Pre-planificarea (organizarea);
 • Evaluarea situației existente a domeniului analizat;
 • Elementele de planificare strategică și operațională (strategia și planul de acțiune);
 • Monitorizare și evaluare. Aranjamente instituționale;
 • Planificarea implementării (follow-up).

Comunicarea importanței ariilor protejate

 • Tehnici de comunicare interpersonală:
 •  Comunicare nonverbală;
 • Ascultarea activă;
 • Asertivitate;
 • Feed-back;
 • Echipa:
 • Modul de formare;
 • Comunicarea în echipă;
 • Conflictul;
 • Transmiterea mesajelor despre valorile ariei protejate.

Relația cu comunitățile în arii protejate

 • Introducere, noțiuni și concepte de bază
 • Cunoașterea comunităților - metode
 • Analiza factorilor interesați
 • Planificarea și dezvoltarea relației cu comunitățile

EIA & SEA

 • Evaluare strategică de mediu;
 • Evaluarea impactului asupra mediului;
 • Evaluarea adecvată.